Odśnieżanie

Zakres usług Hi Urban

Prace na wysokościach to nasza specjalność. Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą obiektu, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą odśnieżania dachu oraz usuwania sopli i zadbaj o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i społeczne. Konsekwencje zaniechania obowiązku dbania o właściwy porządek związany z odśnieżeniem dachu budynku są z pewnością kosztowne.

Zaleganie śniegu na dachu oraz wiszące długie sople są dużym zagrożeniem dla otoczenia. Szczególne niebezpieczeństwo dotyczy osób przemieszczających się wokół kamienic lub innych wysokich budynków w miastach, jak i na wsiach. Śnieg zsuwający się z dachu stanowi ogromne zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów, które poruszają się po osiedlowych drogach. Obowiązek odśnieżania dachu został opisany w Prawie budowlanym i dotyczy w szczególności właścicieli oraz zarządców nieruchomości. Śnieg, który zalega, wpływa niekorzystnie na konstrukcję budynku, w szczególności, gdy pojawiają się roztopy oraz silne wahania temperatur.  W przypadku niewywiązania się z obowiązku odśnieżenia dachu obiektów wielkopowierzchniowych (magazyny, hale, markety) oprócz kary pieniężnej może zostać wprowadzony również zakaz użytkowania budynku.